วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เยาวชน"

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

่จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

รายละเอียดการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

อบรม STEM

ทดลองส่ง

test

test

xxx

xxx

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์