news.phpdownload.phpcontact.php
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง   วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เยาวชน" 
โพสต์โดย[อรรถพล]เปิด[89]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   รายละเอียดการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
โพสต์โดย[อรรถพล]เปิด[78]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   ทดลองส่ง 
โพสต์โดย[อรรถพล]เปิด[200]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   test 
โพสต์โดย[อรรถพล]เปิด[75]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   xxx 
โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[72]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[66]เมื่อ 17มิ.ย.59 อ่านต่อ..

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Powered by Paokin CMS Beta1